Koleżanki i Koledzy!

W dniach 27-29 czerwca 2013 roku, spotkamy się w Lublinie na 44. Zjeździe Psychiatrów Polskich. Poprzedni taki zjazd Lublin gościł przed 50 laty w 1963 roku, a jeszcze w okresie międzywojnia Lublin razem z Chełmem gościł Polskich Psychiatrów w roku 1936. Sądzę, że wybór Lublina na miejsce Zjazdu PTP jest wyrazem znaczenia lubelskiej psychiatrii w rozwoju psychiatrii polskiej, ale również wpisuje się w wizerunek Lublina jako miejsca, w którym łączy się wiele ważkich traktów polskich i europejskich. To tutaj w Lublinie doszło do pierwszej udanej próby zjednoczenia europejskiego, jakim była Unia Lubelska (1569 r.), to tutaj powstał pierwszy rząd niepodległej Polski (1918 r.). Lublin był i jest zwornikiem Wschodu i Zachodu Europy, to tutaj przez kilka wieków współistniały ze sobą kultury polska i żydowska, czego dowodem było w okresie międzywojnia utworzenie i działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Lubelskiej Szkoły Mędrców, największej w przedwojennej Europie uczelni talmudycznej. To tutaj na Lubelszczyźnie (Majdanek, Sobibór, Bełżec) dokonała się zbrodnia zagłady nazistowskiej, również na osobach chorych psychicznie (Chełm Lubelski 12 stycznia 1940 r.).

Lublin to też miejsce, w którym za osobą Profesora Mieczysława Kaczyńskiego, wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrii w Lublinie, zachowano  i rozwijano oryginalną myśl szkoły psychiatrycznej Profesora Jana Mazurkiewicza.

Motywem przewodnim 44. Zjazdu Psychiatrów Polskich jest hasło „Między neurobiologią a środowiskiem”. Chcemy w ten sposób stworzyć na tym zjeździe miejsce spotkania między najnowszymi osiągnięciami neurobiologii, takimi jak neurogenetyka, neuroobrazowanie czy neurofizjologia, a zastosowaniem tych osiągnięć w zakresie doświadczeń osobistych chorych w procesie ich zdrowienia, ale również uzyskania przez nich remisji funkcjonalnej, szczególnie środowiskowej. Chcemy też stworzyć platformę do wymiany doświadczeń psychiatrów polskich i europejskich, szczególnie tych z licznej polskiej diaspory psychiatrycznej. Myślę, że Zjazd będzie też możliwością do potwierdzenia historycznych osiągnięć Polskiej Psychiatrii w najnowszych badaniach neurobiologicznych. Liczymy wreszcie na to, że będzie to ten Zjazd Psychiatrów Polskich, który będzie z dotychczasowych najbardziej dedykowany pacjentom i ich bliskim, będzie zjazdem w duchu prawdziwego trialogu terapeutycznego.

Wyrażam nadzieję, że czas, który Koleżanki i Koledzy spędzą w ostatnich dniach czerwca w Lublinie, będzie okazją do poznania części Pięknego Wschodu, Lublina, silnego ośrodka akademickiego, miasta inspiracji.

Prof. Andrzej Czernikiewicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 44. Zjazdu Psychiatrów Polskich


 
Skolamed_stopka_jboxcms_M.png